LISTA WYLOTÓW
CZAS NR LOTU WYSOKOŚĆ STATUS MIEJSCA GATE
UWAGA ! dopełnienie formalności przed wylotem "CHECK OUT BEFORE LOAD" 10 min.; czas do wylotu, po którym nie można się wyplanować "CHECK IN BEFORE LOAD" 5 min. UWAGA - minimalna wysokość otwarcia 1000m